Избор на редактора:
Народна медия SpoDeli / Гласът на народа

ПРОЛЕТАРСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ – НАЙ-СИЛНОТО ОРЪЖИЕ В БОРБАТА СРЕЩУ ИМПЕРИАЛИЗМА.

Алла Гигова Д-р по история, Член на Международния Славянски Комитет, Председател на Българско Славянско Движение в Република България

Опитът на контрареволюциите в бывшите страни на социализма показва, че, като правило, отстъплението на ревизионистите и опортюнистите из ръководствата на компартиите от основните принципи в социалистическата теория води до победата на контрареволюцонните сили. Неудивително, че първите удари на враговете на социализма и техните лакеи бяха нанесени по най-важния от принципите на строителството на новото общество – по нашия пролетарски интернационализъм и социалистическия патриотизъм. Целият свят си спомня за началото на горбачовата « перестройка», особенно събитията в Нагорния Карабах, Алма-Ата, Прибалтийските републики и т.н. Нататък това прерасна в чеченски и кавказки войни. А при распадането на СССР – в изостряне на отношенията между всички републики на бывшия СССР, дори между толкова близки и етнически неразделни, като Русия, Беларус и Украина.

Днес сме свидетели на непрекъсната верига от истерии сред руския народ, който някой кара да отговаря за всички постижения на социализма та чак до Победата над фашизма. Буржоазната пропаганда, в това число и руската, старателно търси , за какво още да обвини руския ( а всъщност – съветския ) народ и неговите най-добри представители, герои, вождове. Старателно се очернява ролята на СССР в победата над фашизма, в сдържането на силите на империализма след Втората световна война и т.н. , неговите постижения в областта на науката, изкуството, развитието на обществото. Разрушават се паметниците , преписва се историята, на народа, особенно младежта, внушават се различни комплекси за малоценност.

Всичко върви според плана на Алън Дълес, който е предписвал в качеството на оръжие , по-страшно от атомното, « разрушаване на морално-политическото единство на съветския народ», замяна на духовните и морални критерии сред съветските хора, и преди всичко, младежи, да правят за смях нравствени и чисти хора и да създават нови образци за подражание с помощта на алкохола, наркотиците и секса. Една от поставените от ЦРУ задачи в този план бе насаждането на различни фобии в обществото, в това число и такива – за националистическа и расова нетърпимост. Затварянето не само на заводите, а унищожаването на цели отрасли в икономиката, унищожаването на целия научно-техническия потенциал и хищното ограбване на богатствата, създадени от народа при социализма, в епохата на освободения труд, стана непосилен стрес и причина за пасивност на народа, потресен поради това, че в унищожаването на социалистическото общество участва върхушката на партията, на която народът абсолютно е вярвал – КПСС. Отделен е въпросът за причините на тази най-жестока в историята на човечеството трагедия. Но ние констатираме, че във всички страни от бившето социалистическо съобщество преминаха подобни процеси, свързани с опортюнистическо израждане на компартиите на тези страни и частта от световното комунистическо движение в период след ХХ конгресс на КПСС.

В България контрареволюционната « перестройка» е била предшествана от тъй наречения « възродителен процес», по време на който почти миллион от предстаивителите на турското малцинство в страната били накарани да си сменят имената на български с претекст,че те са етнически българи, които забравиха произхода си. « Процесът « е протичал дотолкова грубо и грозно, че самото българско население , което десетилетия е живяло мирно и задружно с всички национални малцинства – гърци, арменци, евреи, цигани, руснаци и други, било е потресено от събитията и загуби доверието към БКП. Социалната и политическата несправедливост дестабилизира страната. Стотици турци си заминаха, изоставяйки къщите, покъщнината, работата, заедно с децата си, прекъснали образованието си.

Последствията от тези събития все още държат страната в напрежение, особенно по време на поредните избори. Наред с претенциите към турското малцинство, през последните 20 години от българските буржоазни управницисе се насажда ненавистта към руския народ, който се обвинява във всички бедствия, постигнали България. И най-много поради това, че тя 45 години е била социалистическа. Не говорим за това, че цялата комунистическа литература е изхвърлена от библиотеките. Дори празнуването на Освобождението на България от османско робство , за което са дали живота си 200 хиляди руски войни, се представя като борба на Русия за контрол над средиземноморските проливи. Не си споменава, че по време на Втората световна война България е била сателит на хитлеристката Германия, че в нея са действали изключителни закони – Законът за защита на държавата и Законът за защита на нацията, съвсем като в Германия. И съгласно тези закони бяха преследвани комунистите и антифашистите, а също така – евреите, които лишаваха от собствеността и караха да носят на гърдите си жълтите звезди на Давид. Според тези закони, колкото и да е абсурдно, бяха разстреляни группа руснаци – учени от Университета, емигрирали от Русия по времето на Октомврийската революция. Днес в България съществува Съюз на жертвите на коммунизма. Така себе си наричат сътрудничали с фашизма и техните потомци. Никой не помни жертвите на фашизма. Странно и това, че ненавистта към Русия продължава и сега, когато тя не е съветска. « Напук» на руснаците буржоазното парвителство на България се отказва да строи АЕЦ и необходимите за народите на Европа газопроводи и нефтопроводи, отказва да сътрудничи с Русия , но предостави страната си на колониални условия за разгръщането на американските военни бази - военно-морска, военно-въздушна и на стратегическите сили. Притова американският посланник излиза по телевизията в ролята на « римския проконсул» , дава оценки на тези или онези действия на « суверенното» българско правителство, а водещите подобострастно го питат, доволен той или нет. Когато го запитаха за американските бази, г-н Уорлик лицемерно заяви, че това са « бази за съвместно ползване». Прикрива се истината, че и българската армия вече наброява по-малко от 25000 души, та какви бази може да ползва? Това се казва, за да се прикрие истината, че американците, съгласно подписания договор, имат право да исползват всяка земя – държавна, общинска или частна според нуждите си, имат право да внасят и да изнасят всякакво имущество безмитово през границите на страната. И ползването на базите заплаща България. Наскоро британската преса публикува американските документи за намерението на САЩ да разгърне в България своите стратегически сили – пита се, срещу кого?

Някога военно-мосрката база на Черно море е била предоставена на хитлеристката Германия, и от българските пристанища техните подводници и десантните съдове с участието на българските морски офицери нападали Одесса, Севастопол и Новорусийск. Този факт, както и обстоятелството, че българските войски служили като окупационни сили в Гърция и Югославия по време на Втората световна война са й създали известни трудности при сключването на мирния договор в Париж през 1946 г. Но както се вижда, българската буржоазия не умее да прави изводи от своите грешки. Днес тя служи на новия « голям брат» , на новия световен агрессор – САЩ. За съжаление, буржоазната класса в България не познава история. Сега тя чака-недочака да влезе в Шенген и не мисли, какво заплашва народа. Ще започнат процесите, които наблюдаваме в Полша и Чехия, където изселените от страните след Втората световна война германци се връщат и си връщат по реституция имоти и земи. Румънците от Южна Добруджа чакат да се явят с документите да реституират същото в България, което пак ще породи конфликти. Но това е политиката на капитала – « разделяй и владей». Тази политика на империализма е унищожила благополучни многонационални държави – СССР, Югославия, Чехословакия. В самите страни на капитала не спират этнически конфликти –баски в Испания, ирландци във Великобритания, на Ближния Изток – палестинци и иракчани не престават да се борят за справедлив живот. В глобалната битка за преразпределяне на сферите за влиянието, суровинните бази, енергетическите източници империализмът използва всички възможности за сблъсъка на едните национални групи с други. По този начин националният въпрос остава много сложен, болезнен и трудно разрешим проблем, повече от това – като огромна възможност за продължаване на господството на капитализма.

Класиците на марксизма-ленинизма – К. Маркс и Фр. Енгелс, разбирайки,че наци онално-освободителната борба на народите е част от борбата на пролетариата за социалистическата революция, през 1864 г. са създали Съюз на комунистите, който впоследствие стана Първи Интернационал. В Уредителния Манифест, написан от К. Маркс, се говори: « Ако освобождението на работническата класа в различни страни изисква братско сътрудничество, как той ще изпълни тази велика задача при наличието на външната политика, която , преследвайки престъпни цели, играе върху националните предразсъдъци и в грабителски войни пролива кръвта и разсипва богатствата на народите?...Освобождаването на работническата класса не е местен или национален проблем, а социален, обхващащ всички страни , в които съществува съвременното общество, и неговото разрешаване зависи от практическото и теоретическото сътрудничество на най-напредналите страни». И далее: « Влезлите в Международния съюз на работниците заявяват: « всички влезли в него общества и отделни лица признават истината, справедливостта и нравствеността за основа в своите отношения и спрямо всички хора, независимо от цвета на кожата, техните верования или националности». В края на Манифеста за пръв път в историята се появява лозунгът: « Пролетарии от всички страни, съединявайте се!». В периода на подготовката за социалистическата революция в Русия въпросите за интернационализацията на революционното движение бяха разработени от Й.В. Сталин. Неговите постановки за дълги години са определили националната политика на болшевиките като част от революционния процес. Актуални са изводите на Сталин за това, че « Силата на националното движение се определяя от степента на участието в него на широките слоеве на нацията, на пролетариата и селячеството. Ще застане ли пролетариатът под знамето на на буржоазния национализъм , зависи от степента на развитието на класовите противоречия, от съзнателността и организираността на пролетариата. Съзнателният пролетариат има собственно знаме, той няма нужда да застава под знамето на буржоазния нацонализъм». Оттук следва изводът: « Политиката на национални репресии е опасна за пролетариата, тъй като го отвлича от социални въпроси, от въпросите за класовата борба в посоката на националните интереси – ужким общи за пролетариата и буржоазията. А това създава фалшива проповед за « хармонията на интересите», замазване на класовите интереси на пролетариата, за духовно поработяване на пролетариата». Това, на своя ред. обезсилва интернационалното работническо движение». « Разделяй и владей» - целта на буржоазната политика. Колкото по-голям е нейният успех, - пише Сталин, - толкова повече тя представлява най-голямо зло за пролетариата, най-сериозна преграда срещу сплотяването на всички сили в едина интернационална армия». Това бе писано през 1913 година, в навечерието на Първата световна война, когато партите на 11 Интернационал, предавайки интересите на своите народи гласуваха за военните кредити. Само болшевиките , германската комунистическа группа « Спартак» и тесните социалисти в България са били против. Историята доказа тяхната правота, когато народите, обезкървени от империалистическата война, обърнаха оръжията срещу своите правителства в Русия, Германия и Унгария. Така започна епохата на социалистическите революции.

В епохата на глобализацията все по-мащабната монополизация на световната икономика , създаването на Транснационалните корпорации и все по-голямо обединение на световното стопанство обединяват и националните отряди на наемните работници на умствения и физически труд. А това създава нова ситуация в разгръщането на революционните сили. Съвременните средства за комуникация дават възможност за по-интензивна обмяна на мненията и информацията, координиране и съгласуване на действията и възможности за обединени усилия. Това го наблюдаваме днес в арабските страни. В « Основите на ленинизма» ( 1924 г.) Й.В. Сталин развива тезата за това, че в условията на капиталистическите отношения световното стопанство не може да функционира успешно поради различията в интересите на групи капиталисти. Освен това, » Светът е разделен на два лагера – лагерът на шепа цивилизовани нации, владеещи финансовия капитал и екслоатиращи огромно болшинство от населението на земното кълбо и лагерът на потиснатите и експлоатирани народи в колониите и зависимите страни, които представляват болшинство». Днес формулата е същата – « златният миллиард», който хищно използва правото на все по-мащабна консумация на земните блага – суровините, енергията, постиженията на науката и изкуството, и – всички останали, в това число и нашите славянски страни, превърнати в американски колонии и европейски заден двор. Компрадорската буржоазия трето десетилетие до последно ограбва богатствата, създадени от социалистическото общество в нашите страни. За сметка на това вътрешно и външно ограбване капитализмът продъожи своето съществуване с цената на огромни жертви сред нашите народи, които днес не живеят, а оцеляват, едвам свързват краищата. Разрушени са основите на живота на нашите народи – промишлеността, селското стопанство, медицинското обслужване, образованието, културата и изкуството, унищожена е ситсемата на духовните и морални ценности, унищожен е кадровият потенциал във всички области. Най-страшното – унищожен е златният резерв на народа – съзнателната солидарна и обучена работническа класса, безработицата я съсипа. Върви процесът на пълния геноцид над нашите народи, съкратена е продължителността на живота и рождаемостта, в България, например от почти 9 млн. населението намаля до 6,7 млн., като повече от миллион млади хора емигрираха в търсенето на по-добър живот. Приетата в ЕС страна сега има европейски цени на всичко и пенсии и заплати, които на средния европеец не биха стигнали и за един ден. 75% от населението живее под чертата на бедността. Безработицата стига 18-20%, а тези , които работят, често с месеци не си получават заплати. Нашите заводи и фабрики са разрушени и ограбени, превзети от капиталистическите бандити. Буржоазната демокрация стана зла мащеха за всички, които имаха иллюзии спрямо нея. В условията на деморализацията на обществото, масирантото обработване на съзнанието от продажна буржоазна пропаганда, крайната мизерия и несигурността за утрешния ден народите от нашите страни търпят поражение и стават все по-пасивни. Не се вижда изходът от това положение, когато в качеството на панацея на хората се предлагат тъй наречените « свободни избори», резултатите от които се решават от външните «приятели» - САЩ и НАТО.

Но всички са наясно, какво са буржоазните избори. Влияе и дългогодишният ни навик на безгрижно съществуване при социализма , когато е нямало, за какво да се бориш. И на дело – световният капитализъм ни наказва за социализъм, използвайки възможността да се препитае с това, което е създал нашият социализъм. На нашите народи предстои да извървят дълъг и тежък път на осъзнаването на станалото, на нашата младеж – да се научи да се бори за своето бъдеще, да се научи да пази завоеванията на революцията и при това – да свикне с мисълта, че такава борба ще струва не малко жертви. В края на ноември нашата организация проведе в Киев Х-ия Всеславянски конгрес. Той изнесе решения и резолюции, които определят огромни задачи, стоящи пред славянското движение – та славяните в света са повече от 300 милиона, и ние , основно, живем в един регион. Макар и всички имаме много сложна и трудна история, че, както се оказа, малко познаваме едни за други, ние сме решили да забравим всичко, което ни разделя и да се постараем да се обединим около това, което за всички нас е жизнено важно. В това ни помага етническата близост на езиците, културите, бита и опитът на сътрудничеството в СИВ и Варшавския Договор, многобройните лични контакти и връзки. Ние ценим историята на нашата съвместна борба срещу фашизма, историята на социалистическото строителство, която за много от нас е нашият живот. Ние правим всичко, тази история да не бъде забравена, за да запазим постиженията на нашите народи във всички области – в науката, културата, изкуството, производството, във всичко, с което нашите народи са обогатили човешката цивилизация. В даден момент ние се стараем да обединим нашите народи в борбата против колонизаторите – САЩ и НАТО, срещу използването на нашите страни за военни бази и плацдарми за настъпление срещу други народи. През лятото на миналата година в Полша сме отбелязали 600 години от Грюнвалдската битка, когато обединените славянски народи са спрели за 300 години придвижването на Тевтонския орден на Изток ( « Дранг нах Остен»). Едновременно с това сме отбелязали и 65 години от Победата, също така спряла « Дранг нах Остен» на хитлеристите.

Й.В. Сталин писа: « Обединяването на народите в единно световно стопанство е възможно само въз основата на взаимно доверие и доброволно съгласие». А това е възможно само в условията на социализма. Само социалистическата пролетарска революция е в състояние да реши проблемите на народите на нашата планета. За нейния успех предстои дълготрайна и упорита борба срещу великодържавния шовинизъм на господстващите нации и дребнобуржоазния нацонализъм на малките и зависими народи. Там, където става отстъплението от принципите на марксизма-ленинизма в ползата на буржоазния нихилизъм, социал-демократизма и либерализма, прекъсва веригата на единия антиимпериалистически фронт, народите остават беззащитни пред лицето на настъплението на глобалния капитализъм. Капитализмът с помощта на лакеите си в нашите страни осъществява психологическия, икономическия, идеологическия деморализиращ натиск срещу нашите народи. Ако се има предвид, че почти всички страни живеят в мрежата от кредити и дългове, които никога нма да могат да изплатят, защото лихвеният процент винаги изпреварва растежа на производителността на труда, от тази зависимост няма изход. При това Федералният резерв на САЩ, частна фирма, която печата колкото си иска парите без покритие след 1971 г., прави зависим от тези нищожни бумаги целия свят. Американските пари, както и американските войници нагло крачат из планетата с надеждата, че никой в света с тях няма да се справи.

Изходът е в обединяването на пролетарските сили на планетата, създаването на новия – планетарен КОМИНТЕРН ( Славянския ние вече градим), усвоил опита от борбата с фашизма през 1930-1940-те години. Във връзка с това, че империализмът все повече се фашизира, необходим е общият фронт за борбата срещу него. През първото десетилетие след Втората световна война ( докато бе жив Сталин) в условията на « студената война» е съществувало Движението на защитниците на мира, имало е Конгресите на мира, успешно е работила Световната Федерация на демократическата младеж, ние заедно сме пяли нейния химн: « Дети разных народов, мы мечтою о мире живем, в эти грозные годы мы за счастье бороться идем …».Моята младост е минала под този девиз. Мина повече от половин век. Опасността от войната стана още по-голяма, а силите на мира са разобщени. Провеждат се икономическите, психологическите, ядрените ( с прилагането на « обеднения уран» ), идеологическите и други войни. Фашизмът стана държавна политика, най-напред, в САЩ. Както казва другарката Нина Андреева, Генерален секретар на ВКПБ, « Но ако поставим въпрос в мащабите на планетата, следва да помним, че, за да ликвидираме войните, трябва да унищожим империализма. Затова организацията и развитието на най-широко антиимпериалистическо движение трябва да стане най-главната задача за всички прогресивни сили в света».

Ще напомня и думите на Ернесто Че Гевара: « Това означава трайна война. И повтарям още веднъж – жестока война. Нека никой да не се заблуждава, когато започне тази война, и нека никой не се колебае да я започне от страх пред последствията, които тя може да донесе на народа. Това е почти единствена надежда за победата. Ние не можем да отбегнем изискванията на времето…. Всяко наше действие е призив за войната срещу империализма и за единството на народите против най-големия враг на човешкия род – Съединените щати на Северната Америка».

Огромният поток ксенофобска литература, расистките и антисемитските теории, националистическите и шовинистическите организации, подкрепени от трилиони долари противостоят на пролетарското единство. Разпространяването на слуховете за глобалния терор, всеобщото подслушване и следене, провокациите на терористическите актове психологически обезоръжават народите. Равнодушието, склонността към илюзиите, липсата на яснота по тези въпроси заплашват човечеството с новия Мюнхен, с нов Освенцим и Бухенвалд, Хирошима, Косово или Афганистан. Пет бомби на Хирошима бяха хвърлени от натовците над Сърбия, и народът й сега измира от различни форми на рак. Нашият Международен Славянски Комитет е създал Международен Обществен Трибунал по престъпленията на НАТО и САЩ в Югославия и осъди всички главатари и виновници на тази чудовищна трагедия, в това число, Черномирдин, продал на САЩ 1500 тона оръжеен уран от нарязаните руски ракети, продавал и оръжието в Чечения. Руското буржоазно правителство е осъдено за развързване на конфликтите в Чечения и на Кавказ, а българското – за предоставянето на небето на страната за самолетите на НАТО, бомбардирали съседната Сърбия. Българското правителство също така е продало огромно количество оръжие на Грузия, въоръжавайки я срещу Русия. Империализмът е поощрявал войните между сърбите и хърватите, сърбите и албанците, сърбите и боснийците, както поощрява антируските настроения в Прибалтика, в Украина и в други региони на бившия СССР. В същото време в Русия се обединяват национаолистическите и шовинистическите сили, разпространява се ненавистта към другите народи, страхът пред терроризма.

От политическите « гардероби» се измъкват на бял свят различни « скелети» от миналото, като историята за разстрела на полските офицери в СССР, за да затворят очите на света пред факта на реституирането на земите в западна Полша от придошлите германци, бързащи да си върнат имотите и изгонващи поляците от исконните им земи. Но ние, патриотите и интернационалистите, заедно с полските другари разобличаваме тези митове на германския фашизъм, взети на въоръжение от неговите привърженици. Тези дни в Прага е разрушен паметникът на великия чешки антифашист, паднал жертва на хитлеристите, Юлиус Фучик. В София потомъците на българските фашисти заплашват да разрушат паметника на Съветската Армия, освободила Европа от фашизма. И ние поставяме въпрос: по какъв начин в нашите страни на власт се оказаха бившите пособници на фашистите и техните потомъци, кой в наши дни мечтае да върне властта на Хитлер и Гьобелс? Кой и защо убива в Русия и Украина комунистите и комсомолците и ги изтезава в политическите затвори? Кой се старае да задраска от паметта на нашите народи нашата Победа и нашият социализъм, за които са дали живот милиони хора? Трябва да отговорим на този въпрос на нашите деца и внуци, за да им предадем щафетата на световната борба срещу фашизма и капитализма, за да спасим нашата планета от гибел в поредната – вече планетарната – война.

Ще завърша с думите на лозунга на българските антифашисти: « Смърт на фашизма и капитализма! Свобода за народа!».

ЛИТЕРАТУРА:

1. К. Маркс, Фр. Энгельс. Избр. соч. М. , Изд. Полит. Лит., 1985, т.4, с. 158.

2. И. Сталин, Съч., С. Изд. На БКП, 1949, т. 2, с. 258-259.

3. Там же, с. 260.

4. Там же, с. 261.

5. Там же, т. 6,с. 122.

6. Там же, с. 123.

7. Н.А. Андреева. За большевизм в коммунистическом движении», Изд. ЦК ВКПБ, Л.,2001, с. 43.

8. Э.Че Гевара. Мировая борьба за свободу, ж. « Нов свят», С. Изд. БРП(к),с. 42

loading...
Рейтинг: 3 звезди | 1 гласа | 3 точки | 1 ком. | 1126 прочита
Линк:
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Enter secure code:
Подобни:
На: 2015-12-07 11:54:52 преди: 2 години / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 743 прегледа
Геополитика: Мюсюлманите са в предните редици в борбата срещу Ислямска държава (ИД), каза генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, предаде РИА Новости. Шефът на Северноатлантическия пакт даде интервю пред швейцарски вестник, като според него борбата срещу джихадиститте не била сблъсък на Запада с исляма. "Това е борба срещу тероризма и екстремизма", подчерта норвежкият политик. Столтенберг допълни, че м ... още
На: 2015-09-27 15:08:51 преди: 2 години / 3 гласа / 8 точки / 0 коментара / 2350 прегледа
Новини: Иракските власти потвърдиха, че ще се присъединят към Русия, Китай, Иран и Сирия в борбата с радикалните ислямисти от Ислямска държава. В Багдад ще се сформира команден център, който да разузнава и разпределя информацията за позициите на терористите. От там ще се координират общите военни действия. Лека полека Изтокът се обединява срещу напастта на ИД, кога и Западът ще се присъедини? ... още
На: 2015-10-08 14:13:41 преди: 2 години / 10 гласа / 33 точки / 0 коментара / 27847 прегледа
Забавно: Ислямска държава изкара супер медерно и иновативно оръжие с което ще се бори срещу руските атаки над нея. Ето с това те заплашват Русия и се целят дори и да я нападат. Треперете руснаци, сега вече ви е спукана работата. :D:D:D ... още
Етикети:
За нас
Хостинг от Super Hosting
Правила
Spodeli.eu във Facebook
Spodeli.eu във Google +
Spodeli.eu във Twitter
^ За SpoDeli.eu
BgMdb Филми
Uni-Web.net
Womans'Book
Zabavni.info
NetSale
SpoDeli.eu
BG-Info
^ UNI WEB MEDIA GROUP
Народна медия сподели.еу
placeholder
© 2012 - 2018 SpoDeli.eu V 1.0
X