Избор на редактора:
Народна медия SpoDeli / Икономика

Светозар Съев: Европейския съюз се намира пред разпад

Възможността Европа да продължи да съществува в сегашният си вид изглежда все по малка. Англия вече преосмисля своето членство, като накара Брюксел да приеме „специален режим“ за нея, който в значителна степен осигурява нейният икономически и политически суверенитет, с оглед предстоящия референдум.

Това в никакъв случай не гарантира изхода от референдума а по скоро е сигнал, че в Европа нещо не е наред. Задават се черни облаци и над Франция, където след година ще има президентски избори, на които един от водещите кандидати е Марин льо Пен – обещаваща да извади страната от НАТО и ЕС и печелеща все повече привърженици. В Холандия също предстои референдум за оставането и в Европа. Заплахи за преосмисляне на политиките в Европа се чуват от Гърция, Унгария, Чехия и др. Къде са основните проблеми в Европа: Едно от основните искания на Англия бе – Никога в Еврозоната. Странно – Защо?

Еврозоната практически представлява – Валутен борд / Паричен съвет /. Много българи си мислят, че същността на този механизъм е фиксираният валутен курс. Това въобще не е така – в света има 30-40 държави поддържащи фиксирани курсове към определена валута и САМО една във Валутен Борд. Доскоро дори Швейцария поддържаше фиксиран валутен курс към Еврото. Валутния борд е прилаган основно в 60 колониалните страни, най вече от Англия, като същността му е липсата на Монетарен Суверенитет. Тоест държавата, която го прилага не е издател а само ползвате;л на валутата, която е в обръщение. Някой може да възрази – но ние в България използваме нашия роден лев? Да – ама не.

Българска Народна Банка изпълнява само функцията на чейнч бюро. Срещу всеки 2 лв., които българина има в джоба си, някой е продал на БНБ 1 евро. По този начин срещу всички пари в обращение има депозирани в БНБ, еквивалентна сума в чужда валута / Валутен резерв/ . На практика все едно ние ползваме тази чужда валута в обращение. Но какво лошо има в това? – ще попита някой. Лошото е, че тези пари са взети от някой – банка, фирма или гражданин на заем. Тоест за парите, които ползваме в обращение, ние плащаме лихви на външните инвеститори.

Но да спрем да говорим за България, а да погледнем един типичен пример за длъжник в Европа – Гърция. Гръцката държава е получила на заем 220 млрд. Евро и сега 7-8 години по късно тя дължи 350 млрд. Дори и да не бе използвала тази сума за превъоръжаване, спасяване на частни банки и кражби от елита, въртейки я в гръцката икономика, тя няма как да я направи на 350 млрд. евро. Единствения шанс е да произведе и изнесе продукция за 150 млрд. , да продаде пристанища, летища, острови и т.н.

Сами виждате, че за да си плати лихвата за ползване на едни чужди цветни хартийки, тя трябва да заплати реални ресурси. Това е схемата наречена „Парично Робство“ наложена към държавите в Еврозоната и България. Това е един от елементите на новия механизъм на „Икономическа колонизация“. В момента ЕЦБ печати едни пари и ги раздава на Първокласните европейски банки при ниска лихва 0.1% , 0%, дори и при отрицателна. Тези банки финансират Правителствата при лихви 3-5% и частния сектор – 8%. В България БНБ по закон е длъжна да държи валутните си резерви в същите тези Първокласни банки при незначителни лихви и няма право да финансира Правителството. В същото време тези банки финансират нашето Правителство с нашите пари при 5-6% лихви. И това ако не е пладнешки грабеж?

Тази схема на липса на монетарен суверенитет, практически прави така, че Правителства и Частен сектор затъват в дългове. Това позволява на кредиторите практически да управляват длъжниците. Понеже постоянно длъжниците изпитват нужда от свеж ресурс за рефинансиране на дълговете си, кредиторите в споразуменията с тях практически диктуват икономическата политика на Правителствата. Това е стандартна политика и на ЕЦБ, СБ и МВФ, които практически управляват икономиите на страните длъжници.

За какво избираме Парламент, Президент и Правителства, когато шепа чиновници управляват икономиките ни в нечия / не на народа / полза. На практика страните в Еврозоната, започнаха да трупат бързо дългове, което естествено доведе до забавяне в икономическото им развитие и кризи. Всички страни в Еврозоната, с изключение на Германия са натрупали дългове с повече от 50% по големи от взетите главници. Единствено Германия произвежда и изнася повече, но няма как всички държави в Еврозоната да бъдат само нетни износители, без да внасят. Така, че тези дългове практически няма как да бъдат раздължени.

Показателни са случаите с Дания и Полша, които запазвайки монетарния си суверенитет въобще не усетиха общата Европейска икономическа криза. Преди седем години, Швеция и Естония бяха почти на едно икономическо развитие. Сега 7 години след като Естония влезе в Еврозоната, естонците ходят да работят и пазаруват в съседна Швеция. България по време на Валутния Борд успя да натрупа Държавен дълг от 6.5 Млрд. долара през 96-97 г. над 16 Млрд. евро към момента и Частен Външен Дълг – от. 0,5 Млрд. долара / 96-97 / до 34 Млрд. евро към момента. Естествено в този период не успяхме да създадем Български Национален Капитал, а напротив стотици български производители затвориха предприятията си.

Политиката е насочена към стимулиране на чуждите / колониални / инвеститори, които в значителната си част са тук за да ограбват страната ни. Друга причина е налаганата в Европа политика на „Остиерити“ – Политика на Бюджетни Ограничения. В началото се твърдеше, че тази политика води до икономически просперитет и растеж. Но през лятото на 2012 г. докторантът Томас Херндън получил от свой професор задание да тества емпирично някое известно и сложно изследване. Младият учен решил да повтори изчисленията на харвардските икономисти Кенет Рогоф и Кармен Райнхарт. Резултат изненадал цялата икономическа общност, защото бил точно противоположен.

Оказало се, че в резултат на допуснатите / дали неволно / грешки в Екселска таблица, крайният резултат е обратен. Политиката на „Остиерити“ не води до просперитет а до още по-голямо задълбочаване на рецесията и икономическата криза. Все пак за разлика от политиците Рогоф и Райнхарт излязоха с официално извинение за своите технически грешки и открито заявиха, че никога не са желали тяхното изследване да се политизира и да се използва по изкривен начин от недостатъчно запознати политици. Разбира се това с нищо не промени налаганата от ЕК бюджетна политика. Те продължават да налагат бюджетна политика водеща до рецесия. Оправданието им е, че виждате ли в противен случай държавния дълг ще нараства значително по бързо.

Разбира се твърдението им е вярно, но дали това е по-добре или по-зле за икономиката и обществото, това е отделен въпрос. Още от дълбока древност владетелите са знаели, че ако похарчат 100 хиляди жълтици за държавни разходи през годината, няма как да съберат 120 хил. под формата на данъци.

Обикновено събраните данъци били по-малко от изхарчените средства, защото част от хората спестявали част от заработеното. В макроикономиката / Модерна Монетарна Теория / има раздел Секторни баланси, който обяснява връзката между бюджетния дефицит / излишък / и балансите на вътрешния и външен частни сектори. Най общо казано сумата от промяната в тези три сектора е равна на 0. Ако приемем хипотетично, че имаме една държава с нулево външнотърговско салдо, колкото е бюджетния и дефицит, толкова ще е ръста на частния и вътрешен сектор. Това е илюстрирано от приложената графика на секторните баланси на САЩ:

Показателен е примерът от времето на Бил Клинтън 2001 г. когато държавният бюджет на САЩ е на излишък. На първа страница на „Wall Street Journal“ излиза хвалебствена статия, как американското правителство е успяло да реализира 2% излишък. На същата страница има и статия за състоянието на частния сектор. „О какъв ужас – Частния сектор е в рецесия и е реализирал 2% загуби.“

Съвременните неолиберални икономисти не осъзнават този прост факт . Разбира се САЩ могат да си позволят да бъдат постоянно с големи бюджетни дефицити, защото трупаният от тях дълг е към самите себе си. Ако страните в Еврозоната разполагаха с монетарен суверенитет / те са издатели на ползваните от тях пари / те можеха да се финансират неограничено и безлихвено. Някой ще каже ама това ще доведе до хиперинфлация. Да ама не – това е една от поредните икономически заблуди.

В момента десетки страни в света, включително САЩ и Китай го правят – а къде е хиперинфлацията? Дори да приемем, че страните се финансират чрез трупане на външен дълг, по схемата „парично робство“, при показаната по-горе свързаност между бюджет и частен сектор е ясно, че за нормалното функциониране на една държава при този механизъм е необходимо постоянно трупане на дълг. Да но ако трупаният дълг е държавен, той ще бъде при много по добри условия и с възможност за редуциране, отколкото ако е частен.

До тук сме показали две сериозни проблема свързани с Финансово – Икономическата политика провеждана в Европа, а проблемите са десетки. Тази политики водят до икономическа рецесия и постоянно нарастване на дълговете на Държавните и Частни сектори, постоянна криза в националните икономики. Гърция ни показа и ясния пример, че една затънала в дългове държава става заложник на кредиторите си. Тези политики съчетани с натиска за приемане на ТПТИ и други, ясно проличава желанието за Икономическа колонизация на Европа. За налагане на Нов Световен Ред, в който водещи няма да са суверена и националните правителства а Световната Банково – Корпоративна Олигархия. Точно от това вероятно се опитват да избягат англичаните.

loading...
Линк:
Име:
Коментар: (пишете на кирилица)
Enter secure code:
Подобни:
На: 2018-06-25 15:46:55 преди: 5 месеца / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 159 прегледа
Геополитика: Лидерката на немската партия ГСДП порица един от партньорите си в коалицията. Това стана в момента, когато властта е разцепена и тройната коалиция е под въпрос. Андреа Налес смъмри вътрешният министър Хорст Зеехофер и лидерът на ХСС Маркус Зьодер за втвърдената им политика срещу миграцията. Тя обяви, че те водят Германия към изход от Европейския съюз. Тя изригна срещу тях по време на реч пред съ ... още
На: 2015-12-08 12:52:24 преди: 3 години / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 1106 прегледа
Геополитика: "Никой не може да каже дали ЕС ще продължи да съществува в сегашния си вид след 10 години. Но ако искаме да го има, трябва да се борим здраво за него", казва Шулц пред в. "Велт", цитиран от Ройтерс и БТА. Той не уточнява какво заплашва съюза, но в по-голямата част от интервюто говори за мигрантската криза, която тази година подложи на изпитание единството и толерантността на ЕС. В ЕС не стихват ... още
На: 2016-01-21 14:02:19 преди: 2 години / 1 гласа / 3 точки / 0 коментара / 1292 прегледа
Геополитика: Поредно предупреждение на висш европейски политик потвърди всеобщата за Европа опасност. Френският премиер Манюел Валс заяви в Давос, че Европейският съюз е изправен пред множество опасности и може да се разцепи и дори разпадне през следващите месеци, съобщи „Франс прес”. Думите на Валс са в тон с мрачните прогнози на хора от елита на ЕС като Доналд Туск, Жан Клод Юнкер и Мартин Шулц, ... още
Етикети:
За нас
Хостинг от Super Hosting
Правила
Spodeli.eu във Facebook
Spodeli.eu във Google +
Spodeli.eu във Twitter
^ За SpoDeli.eu
BgMdb Филми
Uni-Web.net
Womans'Book
Zabavni.info
NetSale
SpoDeli.eu
BG-Info
^ UNI WEB MEDIA GROUP
Народна медия сподели.еу
placeholder
© 2012 - 2018 SpoDeli.eu V 1.0
X